dinsdag 6 oktober 2015

Marinus Ursinus

Marinus Ursinus Haaften 1837 – Kedichem 1928

Marinus Ursinus. Een naam met veel klank voor Nederlandse begrippen. Een familienaam die rijmt op de voornaam. Een naam die klinkt als een klok. Wat mij betreft galmt de naam van deze betovergrootvader nog na. En die nagalm wil ik jullie niet onthouden.

Mijn vader, geboren 1923 in Kedichem, wist nog zijn bijnaam te noemen: De Puls. 

Zijn familienaam gaat terug op een waarschijnlijke verre voorvader van hem met name Gijsbertus Ursinus die rond 1700 schoolmeester was in Steenderen. Misschien vond deze Gijsbertus het leuk om, evenals predikanten deden in die tijd, zijn achternaam te verlatiniseren. Misschien heette hij wel De Beer, Nederlands voor Ursinus.

Zijn voornaam had Marinus eenvoudigweg van zijn opa van vaderszijde die eveneens Marinus Ursinus heette.

Marinus is ter wereld gekomen als Marinus van Loopik, want zijn ouders trouwden pas bijna twee maanden na zijn geboorte, bij welke gelegenheid hij door beiden is erkend.


Het milieu waar in hij opgroeide laat zich onder andere illustreren doordat hij tussen zijn zeventiende en twintigste geconfronteerd werd met het feit dat twee ooms in de bak belandden en een derde oom door zijn knecht werd vermoord en dat niet omdat hij zo'n goeie baas was. Bovendien verloor Marinus zijn moeder op zijn achttiende.

Hij ging in 1861 op 23-jarige leeftijd als beroeps in militaire dienst en drie jaar later in 1864 met het KNIL naar het toenmalige Nederlands Indië. Daar kreeg hij net als zijn maten een dagelijks rantsoen van een deciliter jenever. Dat kan zijn drankzucht hebben veroorzaakt. Hij bleek in Indië geen lieverdje en is regelmatig disciplinair gestraft. Na terugkomst in 1878 is hij vrij laat op 41- jarige leeftijd getrouwd. In de jaren die daarop volgden wilde hij ook niet deugen in zijn woonplaatsen Haaften en later Oosterwijk. Hij is regelmatig geverbaliseerd voor openbare dronkenschap en verstoring van de openbare orde.

Aangezien hij oud is geworden en in 1928 is overleden, kan het nog zo zijn dat nazaten nog een foto van hem hebben. Daar ben ik erg nieuwsgierig naar.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten